Inhibitory działają poprzez mechanizm zwany pasywacją anodową. Eliminują ryzyko powstawania korozji (pod warunkiem odpowiedniego stężenia w wodzie kotłowej), dzięki czemu nie powstają osady tlenków, szlamu, magnetytu lub wżerów nawet w warunkach przypadkowego napowietrzania lub zbytniego rozcieńczania. Co istotne dla kotłów kondensacyjnych zwłaszcza wykonanych z wymienników aluminiowo-krzemowych utrzymują pH wody kotłowej w odpowiednim zakresie 6,5-8,5 dzięki czemu wymiennik nie koroduje bądź też nie jest wypłukiwany przez wode kotłową. Eliminują także gazowanie instalacji c.o (ciągła potrzeba odpowietrzania grzejników lub nie wydajnie działająca instalacja ogrzewania popdłogowego) zwłaszcza gdy instalacja została wykonana z miedzi w połączeniu z grzejnikami aluminiowymi (różnica potencjałów i korozja chemiczna)

fernox1

 

Więcej o korozji tutaj.

Inhibitory działają przez wiele lat i wymagają niewielkiego uzupełniania celem utrzymania odpowiedniego stężania.

Jako firma instalacyjna i serwisowa stosujemy inhibitory firmy Fernox i je rekomendujemy . Stosujemy także filtry magnetyczne różnych producentów celem usuwania zanieczyszczeń stałych, ciał obcych z różnych materiałów a zwłaszcza ferromagnetycznych.

 

fernox2product images 0053 tf1 total filter

 

Korozja organiczna – flora bakteryjna i skażenie mikrobiologiczne.

Uniwersalny środek biobójczy Fernox AF10 służy do ograniczania do minimum rozwoju bakterii oraz grzybów w instalacjach centralnego ogrzewania zwłaszcza w instalacjach niskotemperaturowych i podłogowych. Zapobiega ponownemu powstawaniu galaretowatych osadów w instalacjach podłogowych (zasilanych przy pomocy kotłów kondensacyjnych lub pomp ciepła), wymiennikach (stosowanych w róznych markach kotłów) w których wystepuje ograniczony przepływ i podział przepływu wody kotłowej na sekcje (jak na zdjęciu poniżej). Ów osady powodują przegrzewanie się wymiennika kotła i brak odbioru ciepła. Biofilm powoduje występowanie galaretowatych obrostów wewnątrz instalacji, powoduje zarastanie przewodów, a także intensyfikuje korozję przewodów, korpusów zaworów, pomp obiegowych, grzejników na drodze biochemicznej.

 

Czyszczenie ich jest bardzo trudne, stąd tak ważne jest zabezpieczenie instalacji podłogowej i kotła przed ponownym jego powstaniem, w krótkim czasie. Występowanie galaretowatych osadów (nie tylko ich) powoduje także nie działanie różnych fragmentów instalacji podłogowej.

 

AF10-500ml-72dpi LO RES RGBkorozja4

 

Napełnianie instalacji

Skład wody jest ważnym elementem wpływającym na intensywność procesów korozyjnych. Woda zupełnie czysta (destylowana, zdemineralizowana) nie będzie powodowała żadnych zjawisk elektrochemicznych, ponieważ nie będzie zawierała ładunków (rozpuszczonych jonów dodatnich i ujemnych). Ale z drugiej strony taki chemicznie czysty skład wody będzie powodował intensywne wymywanie cząstek ze ścian przewodów, kształtek czy korpusów armatury, aż do ustalenia się swoistej równowagi chemicznej między składem wody a materiałami zastosowanymi do wykonania instalacji. Dodatkowo, czynnikiem znacznie zwiększającym korozję jest temperatura wody, dlatego też na korozję bardziej są narażone instalacje centralnego ogrzewania i instalacje wody ciepłej.


Dlatego też napełnianie instalacji domowych (nie przemysłowych – inne warunki) z kotłami wykonanymi z wymienników Al-Si wodą zdemineralizowaną bądź całkowicie zmiękczoną jest błedem.