Zetknięcie się wody, ciepła i metali powoduje powstawanie wielu negatywnych zjawisk i procesów chemicznych takich jak: korozja (perforacja, przecieki), osadzanie się kamienia (brak przekazywania ciepła, szybsze zużycie części, głośna praca układu), możliwość skażeń bakteryjnych (zapowietrzanie, korozja wżerowa, nieprzyjemny zapach przy odpowietrzaniu). Im starsza instalacja tym bardziej te zjawiska się nasilają, lecz także w instalacjach nowych, jeżeli są źle zaprojektowane lub nie są odpowiednio konserwowane i zabezpieczone mogąw wystąpić te same problemy. Powoduje to znaczne straty finansowe. Odłożenie się kamienia o gr. 1 mm na powierzchni wymiennika zmniejsza jego sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość.

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:

- twardość, im wyższa twardość wody (ilość rozpuszczonych w wodzie osadów mineralnych – wapń, sód, potas, magnez, mangan, żelazo), tym więcej (objętościowo i masowo) kamienia się osadzi

- pH, im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia,

- temperatura, im wyzsza jest temp., do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.

Zastosowanie chemicznych zmiękczaczy wody – inhibitorów jest rozwiązaniem zapobiegającym awariom kotłów na skutek szkodliwego oddziaływania kamienia kotłowego.

Wiecej o inhibitorach korozji tutaj.

Szlam

Czarny szlam składa się z tlenków żelaza magnetytu z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, resztkowy piasek z form odlewniczych i oleje techniczne, którymi od wewnątrz były zabezpieczone nowe urządzenia. W instalacjach c.o niezabezpieczonych przez wiele lat szlam przybiera postać ciągnącej się lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głownie w dolnych partiach grzejników i wymienników. Z czasem ograniczając coraz bardziej przepływ wody, aby w krańcowych sytuacjach zahamować całkowicie go. Objawem tego jest mała wydajność cieplna układu grzewczego.


fv0040

 

Przykłady kamienia kotłowego w instalacjach c.o, które serwisujemy:

korozja1

 

korozja2

 

korozja3