POLECAMY PAŃSTWU USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI ORAZ REGULARNEGO SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

 

Zalecamy aby przeglądy urządzeń wykonywać regularnie dwa razy w roku, a w przypadku trudnego środowiska pracy klimatyzatora co trzy miesiące, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na stan techniczny urządzenia.
Regularne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zapewnią maksymalną wydajność chłodniczą, zminimalizują ryzyko wystąpienia awarii, zmniejszą zużycie energii elektrycznej oraz poziomu hałasu.
Proponujemy podpisanie stałej umowy o serwis i konserwację, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku awarii klimatyzacji.

 

UMOWA SERWISOWA TO:

 • Regularna i precyzyjna kontrola stanu technicznego - podwyższa efektywność i niezawodność urządzenia chłodniczego
 • Dokładny i rzetelny serwis
 • Sporządzanie protokołów z montażu, napraw i konserwacji
 • Krótki czas przyjazdu serwisanta
 • Troska o zdrowie użytkowników klimatyzacji - poprzez zastosowanie specjalnych środków bakteriobójczych i grzybobójczych minimalizując wystepowanie dolegliwości i chorób wywołanych przez drobnoustroje rozwijające się w systemach klimatyzacji
 • Profesjonalny serwis przy użyciu sprzętu renomowanych producentów
 • Telefoniczna pomoc - udzielanie porad, wskazówek, całodobowa dyspozycyjność serwisu
 • Nizsze koszty napraw, konserwacji i eksploatacji
 • Dostęp do oryginalnych części zamiennych
 • Brak niespodziewanych usterek
 • Wyższy komfort użytkowania

 

KAŻDA ZGŁOSZONA DO SERWISU AWARIA USUWANA JEST W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE OD MOMENTU ZGŁOSZENIA

 

ZAKRES PRAC SERWISOWYCH

 • Pomiar i regulacja ciśnienia czynnika chłodniczego, ewentualne uzupełnienie
 • Czyszczenie i dezynfekcję parownika
 • Czyszczenie skraplacza
 • Czyszczenie, wymiana filtrów
 • Pomiar prądu przy obciążeniu
 • Kontrola połączeń elektrycznych
 • Pomiar temperatury przegrzania, przechłodzenia
 • Kontrola szczelności połączeń chłodniczych
 • Sprawdzenie i udrożnienie odpływu skroplin
 • Test pracy urządzenia w poszczególnych trybach pracy - pomiary temperatury i ciśnienia
 • Regulacja i sprawdzanie zabezpieczeń
 • Drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów

 

UWAGA:

W celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. Jeżeli klimatyzator jest na gwarancji, w przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z jego gwarancji.