Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split

DrukujEmail
Moc cieplna: 5,6 kW
heat_pumps_2009
heat_pumps_2009 (1)9
vi-z010485-d-paket-vitocal-200-s-split_5_5
vit
Cena
Cena sprzedaży netto: 14980,00 zł
Szczegóły produktu

Powyższa cena dotyczy pompy 5,6 kW

VITOCAL 200-S z funkcją ogrzewania
 ZNAMIONOWA MOC  3
 5.6  7.7
 10.6 
CENA NETTO (PLN)
REGULATOR POGODOWY  13730  14980  23900 26100
VITOCAL 200-S z funkcją ogrzewania i chłodzenia
 ZNAMIONOWA MOC  3
 5.6  7.7
 10.6 
CENA NETTO (PLN)
REGULATOR POGODOWY  15770 17000
 25700 27800

z usługą - 8%VAT

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split

Pompa ciepła typu Split - Vitocal 200-S wykorzystuje w efektywny sposób otaczające nas ciepło z powietrza zewnętrznego. Jest przeznaczona przede wszystkim dla nowych budynków,

ale także w odpowiedniej konfiguracji systemu dla budynków modernizowanych

Dla nowych budynków pompa ciepła nie ma możliwości współpracy z innym źródłem ciepła, ma wbudowaną grzałkę elektryczną 3-stopniową celem pokrycia zapotrzebowania ciepła szczytowego (dostepne moce 3;6;9 kW), a także jest pompą rewersyjna czyli może pracować w trybie chłodzenia.

Dla domów modernizaowanych pompa ciepła nie posiada wbudowanej grzałki elektr., nie jest pompą rewersyjna, posiada jednak możliwosć sterowania dodatkowym źródłem ciepła np. kotłem
Grzałki są uruchamiane w/g temp. zasilania układu grzewczego nie zaś w/g temp. zewntrz. Pompa ciepła daje sygnał do uruchomienia zewnętrznego źródła ciepła.

 

Ogrzewanie i chłodzenie dzięki jednostce wewnętrznej i zewnętrznej

Pompa ciepła Vitocal 200-S dostępna jest alternatywnie jako system grzewczy budynku lub też jako system grzewczo-chłodzący. Vitocal 200-S wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym. Odporna na warunki meteorologiczne jednostka zewnętrzna pozwala na dużą swobodę zabudowy w sąsiedztwie budynku. Dzięki niewielkim gabarytom i masie, możliwe jest także jej instalowanie na ścianach zewnętrznych budynku, czy też na dachu płaskim.

Jednostka wewnętrzna instalowana jest jak większość źródeł ciepła w piwnicy lub też w pomieszczeniu użytkowym. Zawiera ona układy hydrauliczne, wymiennik ciepła, pompę obiegu grzewczego i zawór trzydrogowy dla przełączania trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem budynku, a podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Opcjonalnie wbudowany może być 3-stopniowy przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (w wersji AWS AC wyposażenie standardowe).

W okresie letnim pompa ciepła typu Split - Vitocal 200-S w wersji AWS AC może być wykorzystywany do chłodzenia pomieszczeń z użyciem klimakonwektorów czy też ogrzewania podłogowego.

 

Efektywna praca z dostosowaniem wydajności do zapotrzebowania

Pompa ciepła Vitocal 200-S pracuje szczególnie ekonomicznie przy obciążeniu częściowym. W tym celu korzysta ona z nowoczesnej technologii DC-Inverter, dostosowując w sposób płynny (modulowany) wydajność sprężarki do zapotrzebowania na ciepło.

Wysoką efektywność pracy uzyskuje się także w modernizowanych systemach grzewczych, gdzie Vitocal 200-S współpracuje z tradycyjnym źródłem ciepła pokrywającym jedynie szczytowe potrzeby na ciepło (niskie temperatury zewnętrzne).

Cicha praca dzięki regulacji prędkości obrotowej

Modulowany tryb pracy pompy ciepła Vitocal 200-S zmniejsza jej liczbę załączeń i wyłączeń. Dodatkowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora jednostki zewnętrznej i sprężarki, zmniejsza znacznie czas pracy z maksymalnymi obrotami, zmniejszając głośność urządzenia.

Komfortowy w użyciu regulator Vitotronnic

Zarówno fachowiec, jak i użytkownik systemu zyska dzięki nowoczesnemu regulatorowi Vitotronic 200. Menu obsługowe jest zbudowane w przejrzysty i logiczny sposób, a szczególnie duży podświetlany, wysokokontrastowy ekran pozwala komfortowo obsługiwać regulator. Funkcja pomocy wskazuje na kolejne kroki postępowania. Ekran służy także do prezentowania i nastawy krzywej ogrzewania i chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej. Dodatkowe komponenty systemu grzewczego mogą być wprost sterowane z regulatora Vitotronic 200. W razie potrzeby, można obsługiwać pompę ciepła typu Split - Vitocal 200-S za pomocą oddalonego do 5 metrów zdalnego sterowania (przeniesienie modułu obsługowego z Vitoronic 200 do cokołu ściennego).

Przegląd zalet:

 • Atrakcyjna cenowo pompa ciepła powietrze-woda o mocy cieplnej od 3,0 do 10,6 kW (powietrze 7 °C, woda 35 °C w nominalnym punkcie pracy)
 • Regulacja wydajności i technologia DC-Inverter dla wysokiej efektywności pracy przy obciążeniu częściowym pompy ciepła
 • Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP wedug normy EN 14511: do 4,6 (powietrze 7 °C, woda 35 °C) i do 3,5 (powietrze 2 °C, woda 35 °C)
 • Maksymalna temperatura zasilania 55 °C przy temperaturze zewnętrznej -15 °C
 • Odporna na trudne warunki atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężnym i wentylatorem
 • Jednostka wewnętrzna z pompą obiegu grzewczego, wymiennikiem ciepła, 3-drogowym zaworem przełączającym, grupą bezpieczeństwa, w wersji grzewczo-chłodzącej z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem widy grzewczej
 • Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 z dużym ekranem tekstowym i graficznym
 • Wszechstronny w wykonaniu pracy rewersyjnej - funkcja ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń

Jednostka wewnętrzna składa się z:

 • regulatora pompy ciepła Vitotronoc 200 z czujnikiem temperatury zewnętrznej
 • naczynia przeponowego 10l
 • wbudowanej grupy bezpieczeństwa
 • wbudowanej pompy obiegu grzewczego
 • wbudowanego zaworu przełacznego c.o/cwu
 • cokołu naściennego

Jednostka zewnętrzna napełniona czynnikem chłodniczym (R410) do 12m przewodu, inwenterem,sprężarką z izolacją akustyczną, zaworem przełacznym oraz elektronicznym zaworem rozprężnym

Prospekt

Modernizacja ogrzewania z pompą ciepła

Określanie punktu dwusystemowego

Pompy ciepła powietrze/woda eksploatowane są zazwyczaj monoenergetycznie, inaczej jednosystemowowo, bez kotła lub innej wytwornicy ciepła.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych moc grzewcza pompy ciepła maleje, jednocześnie rośnie jednak zapotrzebowanie na ciepło.

W trybie jednosystemowym potrzebne byłyby duże instalacje, a przez większość czasu pracy pompa ciepła byłaby zbyt duża w stosunku do potrzeb.

Powyżej punktu dwusystemowego (np. -5°C) pompa ciepła przejmuje pokrycie całego wymaganego obciążenia grzewczego. Poniżej punktu dwusystemowego pompa ciepła podnosi temperaturę na powrocie systemu grzewczego, a przepływowy podgrzewacz wody grzewczej dogrzewa wodę grzewczą na zasilaniu. Wymiarowanie odbywa się według wykresów mocy.

Charakterystyki w zależności od temperatury wody na zasilaniu:

A - Moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 35°C, 45°C, 55°C

B Pobór mocy elektrycznej ogrzewania przy temperaturze wody na zasilaniu wyn. 35°C, 45°C, 55°C

C - Obciążenie grzewcze

D - Punkt dwusystemowy przy systemach grzejników radiatorowych

E - Temperatura graniczna ogrzewania

Obciążenie grzewcze 7 kW

Minimalna temperatura zewnętrzna: –12,5°C

Temperatura graniczna ogrzewania: 21°C 

Maksymalna temperatura na zasilaniu: 35°C - System ogrzewania podłogowego

Wybrano: Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 200-S, typ AWS 110 (7,7kW)

 

Z wykresu mocy wynika punkt dwusystemowy -7℃ przy mocy ok. 5,8 kW

Ustalony (poszukiwany) p.dwusystemowy to -5°C.

Pompa powietrzna zaprojektowana na pokrycie całego zapotrzebowania budynku na ciepło była by kosztowna i mało efektywna. Dlatego, pompy ciepła powietrze-woda projektuje się dla pokrycia częściowego zapotrzebowania budynku na ciepło, np. do temperatur zewnętrznych -5 lub -10°C.

W naszym przypadku ponieważ punkt biwalentny przy wstępnym doborze pompy ciepła AWS 107 (5,6kW) wyniósł ok. (-3.5°C) przy zasilaniu 350C(dla którego moc grzewcza pompy to ok.5kW), stąd też nastepna charakterystyka pompy ciepła przypuszczalnie spełniająca oczekiwanie co do punktu dwusystemowego ustalonego na (-5°C) to AWS 110 (7,7kW). Po analizie charakterystyki wynika iż p. dwusystemowy przekroczył (-5°C) i jest równy (-7°C) przy zasilaniu 35°C. zatem moc dodatkowego źródła ciepła wynosi:

Zapotrzebowanie max. na moc cieplną (7kW) – Moc cieplna (5,8kW) wytwarzana przez pompe przy (-7°C) = 1,2 kW, co może zapewnić grzałka elektryczna. W przypadku niższych temperatur warto zastanowić się nad np. kotłem stałopalnym.

Pompa AWS 110 o mocy 7,7kW dałaby wtedy poktycie zapotrzebowania na ciepło w wysokości ok. 83% do -12,5°C.

Innymi słowy pompa pracuje monowalentnie, samodzielnie bez innych źródeł ciepła do -7°C temp. zewntrz.
Gdyby dobrać pompę ciepła AWS 107 o mocy 5,6kW to pracowałaby samodzielnie do -3,5°C temp. zewntrz., dając pokrycie zapotrzebowania na ciepło w wysokości 71% do -12,5°C.

Zaleca się przy projektowaniu nowej instalacji monoenergetyczny ewentualnie monowalentny sposób pracy pompy ciepła, aby uniknąć inwestycji zwiazanych z drugim źródłem ciepła.

Warto jenak zwrócić uwagę na fakt iż pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompe ciepła w zakresie 78-92% daje największe oszczędności rocznych kosztów ogrzewania i cwu (uwzględniając prace grzałki elektr. pokrywajacej zapotrzebowanie od 8-22%) oraz obniżając liczbe załaczeń pompy (dłuzsza jednostkowa praca - brak taktowania - jak w przypadku przewymiarowanej pompy lub dobranej na 100%; za mała moc pompy ciepła, w stosunku do zapotrzebowania na ciepło, użytkownik może spodziewać się wyższych rachunków za energię elektryczną w wyniku zbyt częstego włączania się grzałki elektrycznej wbudowanej w pompie ciepła, która zamiast roli szczytowego źródła grzewczego przejmuje rolę główne go źródła ciepła w budynku obniżając żywotność sprężarki ) i wydłużając żywotność pracy sprężarki pompy ciepła.

 Wykres stopnia efektywności COP w zależności od temperatury powietrza i temperatury wody na zasilaniu instalacji grzewczej wybranej pompy ciepła (AWS110) powietrze-woda typu Split.

Pompa ta(AWS110) jest w stanie dostarczyć dla parametrów pracy A2/W35 7,7 kW energii cieplnej do ogrzewania budynku. Do jej wytworzenia zużyje 2,2 kW energii elektrycznej (COP: 3,5). Przy temperaturze powietrza -7°C będzie pracować z mocą grzewczą 5,8 kW i COP wyniesie 2,61.
Najlepszym do współpracy z pompą ciepła jest ogrzewanie podłogowe, które na zasilaniu potrzebuje maksymalnie 50°C (przy temperaturach zewnętrznych -20°C). Dobierając odpowiednią pompę ciepła może ona współpracować również z grzejnikami, nawet zaprojektowanymi na stosunkowo wysoką temperaturę na zasilaniu.
Kotły na paliwo stałe dobrze pracują przy wyższych temperaturach wody grzewczej. Jednak, pytając użytkowników jaką temperaturę wody ustawiają na kotle podczas silnych mrozów, często można usłyszeć że jest to 50, 60°C. I takie temperatury w zupełności wystarczą również dla pompy ciepła. Tak więc, nawet w instalacji z grzejnikami pompa ciepła efektywnie ogrzeje dom przy temperaturach od 16°C do ok. -5 lub -10°C. A takich dni w okresie grzewczym jest najwięcej.
W Warszawie (III strefa klimatyczna), w okresie od 1951 – 2000 roku, średnio w roku występowało:
dni zimne (poniżej 10°C) – 204 dni w roku,
łagodnie zimne 0,1-10,0°C– 134dni, od sierpnia do czerwca,
zimne -9,9-0,0°C – 62 dni, od października do kwietnia
bardzo zimne poniżej -10°C – 8 dni, od listopada do marca.

Uwzględniając tylko dni zimne i bardzo zimne (poniżej 10°C), średni sezon grzewczy w Warszawie trwa 204 dni. W tym okresie występuje: 65,7% dni o temperaturach dodatnich, 30,4% o temperaturze od -10 do 0°C i tylko 3,9% dni bardzo i skrajnie zimnych (z temperaturami poniżej -10°C).

 

 

Źródło: PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego