• obraz9 custom.png

PIERWSZE URUCHOMIENIE MA NA CELU DOKONANIE OPTYMALNYCH NASTAW URZĄDZENIA W CELU JEGO EKONOMICZNEJ I BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI.

PIERWSZE URUCHOMIENIE JEST BEZPŁATNE


Pierwsze uruchomienie kotła obejmuje:

 1. Doprowadzenie i podłącznie do urządzeń (pomp, siłowników, zaworów…) przewodów elektrycznych, czujników cwu, co 
 2. Pomiar ciśnienie przyłączeniowego gazu 
 3. Regulacja armatury gazowej 
 4. Przeprowadzenie kontroli szczelności inst. gazowej 
 5. Kontrola szczelności systemu powietrzno-spalinowego 
 6. Kontrola szczelności i ciśnienia instalacji c.o 
 7. Sprawdzenie pracy zabezpieczeń 
 8. Nastawa parametrów grzewczych 
 9. Regulacja palnika kotłowego 
 10. Pomiar parametrów spalania (temperatura, skład chemiczny) 
 11. Włączenie urządzeń i kontrola nastawionych parametrów grzewczych instalacji
 12. Instruktaż obsługi 

Nie obejmuje ono:

 • kontroli poprawności i jakości wykonania całości instalacji wykonanych przez innych wykonawców, 
 • usuwania wad instalacji, do których urządzenia są podłączone, 
 • wszystkich prac montażowych (podłączenie urządzenia do instalacji hydraulicznej, gazowej , spalinowej oraz odprowadzenia skroplin)

Ponadto warunkiem przygotowania kotła do bezpłatnego uruchomienia jest aby instalacja gazowa była wykonana, sprawdzona pod względem szczelności, odebrana oraz odpowietrzona i zapewnia w czasie pracy wymagane ilości gazu, przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia roboczego.