Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL2 6-10 (moduł wewnętrzny AW C / moduł sterujący Rego 800) - BUDERUS

DrukujEmail
Szczegóły produktuPODANE CENY SĄ CENAMI WYJŚCIOWYMI KATALOGOWYMI

Powietrzną pompą ciepła Logatherm WPL2 6-10 można sterować na 3 sposoby:
Moduł grzewczy AW C – moduł oprócz sterowania Rego 800 posiada również zasobnik ciepłej wody użytkowej, pompy obiegowe, dogrzewacz elektryczny (informacja niżej)oraz szereg innych elementów (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawory przełączające i mieszające). Połączenie dwóch elementów: modułu zewnętrznego WPL i grzewczego modułu AW C pozwala na stworzenie niemal całej instalacji grzewczej (kotłowni) i instalacji przygotowania c.w.u.

 

Działanie opiera się na płynnej kondensacji i dodatkowym doprowadzeniu energii przez dogrzewacz elektryczny w module wewnętrznym. Regulator steruje pompą ciepła według ustawionej krzywej grzewczej wykorzystując odczyty czujników temperatury zewnętrznej T2 i temperatury na zasilaniu T1.
Jeżeli pompa ciepła nie jest w stanie sama pokryć zapotrzebowania na ciepło, automatycznie uruchamia się dogrzewacz w module wewnętrznym i wytwarza razem z pompą ciepła żądaną temperaturę w budynku.

Priorytet ma podgrzewanie c.w.u. Przygotowanie c.w.u. sterowane jest przez czujnik temperatury podgrzewacza T3. Podczas gdy nagrzewany jest podgrzewacz c.w.u., obieg c.o. zostaje wyłączony poprzez zawór 3-drożny. Jeżeli c.w.u. osiągnie swoją temperaturę zadaną, do instalacji c.o. ponownie pompowana jest woda grzewcza.

Tryb przygotowania c.w.u. przy zatrzymanej pompie ciepła:
Przy temperaturach zewnętrznych poniżej ok. – 20 °C pompa ciepła zatrzymuje się automatycznie i c.w.u. nie może być podgrzewana. Dogrzewacz elektryczny automatycznie przejmuje podgrzewanie c.w.u.


Moduł sterujący Rego 800 M – jest to sam sterownik Rego 800 posiadający możliwość współpracy z dodatkowym źródłem ciepła np. kotłem. Oprócz modułu zewnętrznego WPL i modułu sterującego Rego 800 M do instalacji należy dobrać zasobnik buforowy oraz podgrzewacz c.w.u.
Moduł sterujący Rego 800 G – jest to sam sterownik Rego 800 posiadający możliwość współpracy z specjalnie dedykowaną do tego grzałką elektryczną, która posiada płynną regulację mocy grzewczej. Oprócz modułu zewnętrznego WPL, modułu sterującego Rego 800 G i grzałki do instalacji należy dobrać zasobnik buforowy oraz podgrzewacz c.w.u.

 

Zalety sterownika Rego 800 M
• Kontrola i współpraca z dodatkowym źródłem ciepła np. kocioł olejowy, gaz płynny, gaz ziemny i inne
• Wizualizacyjne przedstawienie wielu poziomów regulacji temperatury wykorzystywanych przez użytkownika.
• Automatyczny realizowany proces odszraniania parownika.
• Komunikacja między płytkami obwodów elektronicznych realizowana za pomocą przewodu komunikacyjnego magistrali CAN.
• Możliwość dokonywania korekcji wskazań czujników.
• Automatyczne przełączanie trybu lato/zima, możliwość sterowania czasowego pracą instalacji zarówno systemu grzewczego jak i c.w.u.
• Nieograniczona pamięć pozwalająca na zapisywanie wszystkich najważniejszych ustawień oraz historii awarii.
• Podtrzymywanie pamięci sterownika przy zaniku zasilania elektrycznego.
• Autodiagnozowanie awarii, w przypadku ustąpienia przyczyny awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła.
• Automatyczny tryb zapobiegający zablokowaniu pomp obiegowych w czasie dłuższego postoju urządzenia.
• Produkcja c.w.u. odbywa się w trybie priorytetowym.
• Monitorowanie czasu pracy urządzeń grzewczych.
• Sterownik wyposażony jest w czujnik kolejności faz i czujnik zaniku faz.
• Sygnalizacja alarmu poprzez sygnał świetlny lub dźwiękowy.


Zalety sterownika Rego 800 G
• Współpraca ze specjalną grzałką elektryczną, który ma możliwość ustawienia mocy grzewczej maks. 9 kW
• Płynna regulacja mocy grzewczej grzałki przez sterownik Rego 800 G
• Wizualizacyjne przedstawienie wielu poziomów regulacji temperatury wykorzystywanych przez użytkownika.
• Automatyczny realizowany proces odszraniania parownika.
• Komunikacja między płytkami obwodów elektronicznych realizowana za pomocą przewodu komunikacyjnego magistrali CAN.
• Możliwość dokonywania korekcji wskazań czujników.
• Automatyczne przełączanie trybu lato/zima, możliwość sterowania czasowego pracą instalacji zarówno systemu grzewczego jak i c.w.u.
• Nieograniczona pamięć pozwalająca na zapisywanie wszystkich najważniejszych ustawień oraz historii awarii.
• Podtrzymywanie pamięci sterownika przy zaniku zasilania elektrycznego.
• Autodiagnozowanie awarii, w przypadku ustąpienia przyczyny awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła.
• Automatyczny tryb zapobiegający zablokowaniu pomp obiegowych w czasie dłuższego postoju urządzenia.
• Produkcja c.w.u. Odbywa się w trybie priorytetowym.
• Monitorowanie czasu pracy urządzeń grzewczych.
• Sterownik wyposażony jest w czujnik kolejności faz i czujnik zaniku faz.
• Sygnalizacja alarmu poprzez sygnał świetlny lub dźwiękowy.


Grzałka elektryczna o płynnej mocy przystosowana do sterowania Rego 800 G

                                   

 

Grzałka elektryczna o płynnej mocy przystosowana do sterowania Rego 800 G

DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE DOBORU POMPY CIEPŁA (MOCY) TUTAJ