WARTOŚĆ ENERGETYCZNA PALIW

 

Dane przedstawione w tabeli zostały opracowane na podstawie deklaracji producentów, dystrybutorów, a także innych źródeł, wyszukanych w Internecie

Paliwo

Wartość opałowa MJ/kg

Wartość opałowa kWh/kg

Wilgotność %

Ilość popiołu %

Zawartość siarki %

Brykiet, pellet

16-19,5

4,44-5,41

4,3-10

0,5-3

0,03-0,08

Drewno opałowe

13,4-13,8

3,72-3,83

20-25*

3,2-4,5

0,03-0,08

Ekogroszek

24-26

6,66-7,22

4-12

5-7

0,6

Węgiel kamienny

17-32

4,72-8,88

3-7

10-25

0,7-1,2

Koks

27-29,5

7,5-8,19

1-5

10-11

0,65-0,8

Miał węglowy

18-25

5-6,94

10

8-19

0,35-1

Muł węglowy

16-18

4,44-5

10-20

16-20

1,2

Węgiel brunatny

7,6-8,5

2,1-2,36

53-58

6,5-11

0,5-0,83

Brykiety z węgla brunatnego

13-16

3,6-4,44

38-42

8-9

0,7

Brykiety z węgla kamiennego

25-28,7

6,94-7,97

10-13

5-6

0,6

Węgiel - orzech

26,1 – 27,9

7,25-7,75

Torf

9,5-12

2,63-3,33

35-50

5,1

0,25

Słoma

12-14,9

3,33-4,13

18-22

6

0,16

Olej opałowy

40-42

11,1-11,6

0,01

0,005

0,2-1,0

Olej opałowy/litr

39

10,83

0,01

0,005

0,2-1,0

Gaz płynny propan-butan

45,2-45,6

12,55-12,66

-

-

0,01-2**

Gaz płynny propan-butan/litr

23,71

6,58

-

-

0,01-2**

Benzyna

44

12,22

0,01

0,005

0,03-0,05

Benzyna/litr

38

10,55

0,01

0,005

0,03-0,05

Energia elektryczna

3,6

1

gaz ziemny GZ-50/ Nm3

36

10

* drewno bardzo długo suszone

** zawartość związków siarki 1Nm3 – jednostka rozliczeniowa, oznaczająca ilość suchego paliwa gazowego zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 273,15K (0°C).

LPG - WŁAŚCIWOŚCI

FAZA CIEKŁA

FAZA GAZOWA

1 l = 0,52 kg = 0,254 m3 gazu
1 kg = 1,92 l = 0,48 m
3 gazu

1 Nm3 = 2,04 kg = 3,93 l = 93,35 MJ
1 kg = 0,5 Nm
3

1 kg/h = 12,66 kW                    

1 kW = 0,0789 kg/h

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE

WARTOŚCI ENERGETYCZNE PALIW

PALIWO - BAZA

ODPOWIADAJACE PALIWA

(przyjęte wartości bazowe)

LPG

23MJ/litr

BRYKIET/PELLET

DREWNIANY

19 MJ/kg

DREWNO

15MJ/kg

(BUK, SUCHY)

BRYKIET KAMIENNY

28MJ/kg

1kg wegla kamiennego (28MJ/kg)

1,217

1,473

1,866

1

1 kg wegla brunatnego (8MJ/kg)

2,875

2,375

1,875

3,5

1 l oleju opałowego (39MJ/kg)

1,695

2,052

2,600

1,392

m3 GZ-50 (34MJ/m3)

0,676

0,558

0,441

0,823

1 kg ekogroszku (26MJ/kg)

1,130

1,368

1,733

0,928

1 kg brykietu kamiennego

(28 MJ/kg)

1,217

1,473

1,866

1

En.elektr. (3,6MJ)

0,156

0,189

0,24

0,128

1 l benzyny (38MJ/l)

1,652

2,000

2,530

1,357

węgiel – orzech (27MJ/kg)

1,173

1,421

1,800

1,037

Sposób czytania tabeli: 1 kg w. kamiennego odpowiada 1,217 litra gazu płynnego LPG, 1,866 kg drewna itd….

CENY PALIW - WARTOŚCI WYLICZONE Z MASY 1000

PALIWO

WART. OPAŁOWA

kWh z 1kg (1litr)

CENA

ZŁ/kg

(1litr)

JEDNOSTKOWY KOSZT ENERGII

ZŁ/kWh

JEDNOSTKOWY KOSZT CIEPŁA

ZŁ/MJ

UWAGI

PRZYJETE CENY

Brykiet kamienny

1-otworowy

5-otworowy

12-otworowy

7,97

 

2,857

3,157

4,000

 

0,3581

0,3958

0,5013

 

0,0994

0,1099

0,1392

 

2857,14 ZŁ/TON

3157,89 ZŁ/TON

4000 ZŁ/TON

Ekogroszek

7,22

0,832

0,1038

0,0288

750 ZŁ/TON

Brykiet z trocin drzew liściastych

4,8

0,75

0,1731

0,0480

832,29 ZŁ/TON

Wegiel – orzech

7,5

0,9

0,1280

0,038

1 TON = 900ZŁ

Drewno kominkowe - BUK

4,2

0,3657

0,08707

0,0243

365,70 ZŁ/TON

1TON = 2 mpu = 2,857 m3

1m3 = 128ZŁ = 350 kg

LPG

(6,58)

(2,54-2,72)

0,386-0,413

0,107-0,11

Olejopałowylekki

(11,38)

(3,20-3,28)

0,28-0,288

0,078-0,08

41MJ = 11,38kWh

 

CENY PALIW - WARTOŚCI WYLICZONE Z MASY 1000KG

PALIWO

WART. OPAŁOWA

kWh z 1kg (1litr)

CENA

ZŁ/kg

(1litr)

JEDNOSTKOWY KOSZT ENERGII

ZŁ/kWh

JEDNOSTKOWY KOSZT CIEPŁA

ZŁ/MJ

UWAGI

PRZYJETE CENY

Brykiet kamienny

1-otworowy

5-otworowy

12-otworowy

7,97

 

2,857

3,157

4,000

 

0,3581

0,3958

0,5013

 

0,0994

0,1099

0,1392

 

2857,14 ZŁ/TON

3157,89 ZŁ/TON

4000 ZŁ/TON

Ekogroszek

7,22

0,832

0,1038

0,0288

750 ZŁ/TON

Brykiet z trocin drzew liściastych

4,8

0,75

0,1731

0,0480

832,29 ZŁ/TON

Wegiel – orzech

7,5

0,9

0,1280

0,038

1 TON = 900ZŁ

Drewno kominkowe - BUK

4,2

0,3657

0,08707

0,0243

365,70 ZŁ/TON

1TON = 2 mpu = 2,857 m3

1m3 = 128ZŁ = 350 kg

LPG

(6,58)

(2,54-2,72)

0,386-0,413

0,107-0,11

Olejopałowylekki

(11,38)

(3,20-3,28)

0,28-0,288

0,078-0,08

41MJ = 11,38kWh


DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

CENA EN. ELKTRYCZNEJ – BRUTTO (ZŁ)

G11

ZA 1kWh

A

SKŁ. ZMIENNY

B

SKŁ. STAŁY + ABONAMENT

CAŁKOWITA CENA (A+B)

1-FAZA

0,3324

0,2793

6,5559

0,6117

3-FAZY

0,3324

0,2793

7,798

0,6117

 

CENA EN. ELKTRYCZNEJ – BRUTTO (ZŁ)

G12 KOMFORT

STREFA

ZA 1kWh

A

SKŁ. ZMIENNY

B

SKŁ. STAŁY+ ABONAMENT

 

CAŁKOWITA CENA (A+B)

1-FAZA

DZIENNA

0,4808

0,2628

7,749

0,7438

NOCNA

0,1635

0,1265

0,29

3-FAZY

DZIENNA

0,4808

0,2628

12,459

0,7438

NOCNA

0,1635

0,1265

0,29

 

W wyznaczaniu skł. stałego i abonamentu za energię elektryczną przyjęto opłate abonamentowa dystrybucji w rozliczeniach 2-miesięcznych Stawki przyjęto z http://www.lubzel.com.pl/klient/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=46

GR. W1 – WSZYSTKO BRUTTO (VAT 23%)

SPÓLKA PGNIG

OPŁATA ABONAMENTOWA ZŁ./MIES.

PALIWO GAZOWE

ZŁ./ MIES.

OPŁATA SIECIOWA

STAŁA

ZŁ/MIES.

OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA ZŁ/m3

KARPACKA

5,289

1,0262

4,73

0,7471

DOLNOSLĄSKA

6,02

0,6178

GÓRNOŚLĄSKA

5,28

0,7471

MAZOWIECKA

4,92

0,6181

POMORSKA

5,04

0,7234

WIELKOPOLSKA

4,53

0,6542

 

GR. W2– WSZYSTKO BRUTTO (VAT 23%)

SPÓLKA PGNIG

OPŁATA ABONAMENTOWA ZŁ./MIES.

PALIWO GAZOWE

ZŁ./ MIES.

OPŁATA SIECIOWA

STAŁA

ZŁ/MIES.

OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA ZŁ/m3

KARPACKA

8,67

1,2450

13,59

0,5897

DOLNOSLĄSKA

15,92

0,5520

GÓRNOŚLĄSKA

13,71

0,6564

MAZOWIECKA

16,85

0,4414

POMORSKA

15,31

0,6027

WIELKOPOLSKA

15,37

0,5365

 

GR. W3– WSZYSTKO BRUTTO (VAT 23%)

SPÓLKA PGNIG

OPŁATA ABONAMENTOWA ZŁ./MIES.

PALIWO GAZOWE

ZŁ./ MIES.

OPŁATA SIECIOWA

STAŁA

ZŁ/MIES.

OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA ZŁ/m3

KARPACKA

10,08

1,2277

53,32

0,4356

DOLNOSLĄSKA

55,10

0,5102

GÓRNOŚLĄSKA

43,05

0,5664

MAZOWIECKA

59,4

0,3740

POMORSKA

52,46

0,5057

WIELKOPOLSKA

53,44

0,5058

 

GR. W4– WSZYSTKO BRUTTO (VAT 23%)

SPÓLKA PGNIG

OPŁATA ABONAMENTOWA ZŁ./MIES.

PALIWO GAZOWE

ZŁ./ MIES.

OPŁATA SIECIOWA

STAŁA

ZŁ/MIES.

OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA ZŁ/m3

KARPACKA

25,46

1,222

304,879

0,4322

DOLNOSLĄSKA

312,60

0,5024

GÓRNOŚLĄSKA

294,32

0,4975

MAZOWIECKA

329,27

0,3586

POMORSKA

292,66

0,4765

WIELKOPOLSKA

310,94

0,4817

 

CAŁKOWITY KOSZT 1M3 GAZU

OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA + OPŁATA  ZA M3 GAZU – BRUTTO (VAT 23%)

SPÓLKA PGNIG

W1

W2

W3

W4

KARPACKA

1,773

1,834

1,663

1,654

DOLNOSLĄSKA

1,644

1,797

1,737

1,724

GÓRNOŚLĄSKA

1,773

1,901

1,794

1,719

MAZOWIECKA

1,644

1,686

1,601

1,580

POMORSKA

1,749

1,847

1,733

1,698

WIELKOPOLSKA

1,680

1,781

1,733

1,70

 

CENA 1kWh GAZU GZ-50 BRUTTO  (VAT 23%)

36 MJ/M3 = 10kWh

SPÓLKA PGNIG

W1

W2

W3

W4

KARPACKA

0,1773

0,1834

0,1663

0,1654

DOLNOSLĄSKA

0,1644

0,1797

0,1737

0,1724

GÓRNOŚLĄSKA

0,1773

0,1901

0,1794

0,1719

MAZOWIECKA

0,1644

0,1686

0,1601

0,1530

POMORSKA

0,1749

0,1847

0,1733

0,1698

WIELKOPOLSKA

0,1680

0,1781

0,1733

0,1703

 

CENY PALIW I STAWKI OPŁAT W ZALEZNOŚĆI OD RODZAJU TARYFY I SPÓŁKI NA PODSTAWIE (PODANE W ZAŁACZNIKU CENY – NETTO):

taryfy - sieciowe dla gazu z wszystkich gazowni.pdf

wartosc gazu i abonamentu.pdf

UWAGA !

PRZY WYZNACZANIU RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OGRZEWANIA KONIECZNIE POTRZEBA UWZGLĘDNIĆ SPRAWNOŚĆ URZADZENIA GRZEWCZEGO (KOCIOŁ, POMPA CIEPŁA..)

 

W ciągu doby kocioł 17kW spalił 30 kg węgla o kaloryczności 28.000 kJ/kg. Faktyczna sprawność kotła wynosi 80%. Ile kWh energii wyprodukował kocioł, z jaką mocą pracował?

 

30 kg x 28.000 kJ/kg = 840.000 kJ * 80% = 672.000 kJ / 3.600 s = 186,7 kWh

30 kg / 24 h / 3.600 s * 28.000 kJ = 9,7 kW * 80% = 7,8 kW

 

Kocioł wyprodukował w ciągu doby 186,7 kWh energii, pracując ze średnią mocą 7,8 kW. Ilosc dostarczonej energii to 233,3 kWh. Zatem mimo ze zakupilismy 233,3 kWh to i tak wykorzystalismy tylko 186,7 kWh (czyli ta tak jakbyśmy wrzucili do kotła tylko 24kg węgla)

 

CIEPŁO SPALANIA GZ-50: ŚREDNIO 39,5MJ/M3

 

Kocioł kondensacyjny kosztuje ok. 20% więcej niż tradycyjny kocioł niekondensacyjny. Jest oszczędniejszy od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w porównaniu ze starymi kotłami zużycie gazu jest mniejsze nawet o 30%.

 

Nadwyżki inwestycyjne zwrócą się już po 2-3 latach, bowiem różnica w kosztach ekspolatactyjnych kotła tradycyjnego i kondensacyjnego w dobrze ocieplonym domu o powierzchni 150 m2 to 1000-2500 zł rocznie. Oszczędności powstałe podczas całego okresu użytkowania urządzenia będą stanowiły znaczny procent domowego budżetu. Z porównania sprawności kotłów tradycyjnych (92%) i kondensacyjnych gazowych (do 109%) wynikają kilkunastoprocentowe oszczędności paliwa. Dodając do tego zalety sterowania pogodowego, które występuje w tych kotłach, odpowiednie programowanie dziennych i nocnych temperatur pokojowych a do tego jeszcze niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, to potwierdzone praktyką oszczędności w zużyciu gazu przekraczają nawet 20%. Przyjmując, że koszty tradycyjnego centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym (dom 200 m²) wynoszą średnio 4500 zł i 20 proc. oszczędności z kotłem kondensacyjnym, to roczne oszczędności średnio 900 zł w ciągu około 5-6 lat pozwolą spłacić nawet cenę kotła, a nie tylko różnicę cen między kotłem tradycyjnym a kondensacyjnym.

Sposoby określania sprawności kotłów kondensacyjnych: ciepło spalania/wartość / opałowa paliwa (GZ-50)

39,5 / 36 = 1,097 = 109,7%

111% - 2% / 100% = 109% - sprawność liczona w Europie

111% - 2% / 111% = 98,19% - sprawność liczona w W. Brytanii

 

STRATY CIEPŁA

KOCIOŁ TRADYCYJNY:

11% - CIEPŁO NIE WYKORZYSTANE

6% - STRATY CIEPŁA PRZEZ KOMIN

1% - STRATY PRZEZ WYPROMIENIOWANIE (KORPUS)

KOCIOŁ KONDENSACYJNY:

0,5% - CIEPŁO KONDENSACYJNE NIE WYKORZYSTANE

1% - STRATY KOMINOWE

0,5% - STRATY PRZEZ WYPROMIENIOWANIE (KORPUS) W SUMIE :2%

 

POPULARNE JEDNOSTKI

 

1 kcal = 4,187 kJ = 1,163 Wh = 0,00116 kWh

1kJ = 0,28 Wh

1J = 0,24 kcal

1kWh = 860 kcal = 1,36 KMh = 3,6 MJ = 3600 kJ

1 kW = 1,36 kM = 860 kcal/h

1KM = 0,736 kW  = 632 kcal

1Btu = 0,252 kcal = 1,055 kJ = 0,00029232 kWh