• obraz36.png

Najbardziej precyzyjnie można porównanać gęstość poszczególnych gatunków drewna posługując się pojeciem Metr sześcienny, tzw. kubika, w skrócie m3. Jest to metr obliczeniowy wyliczony na podstawie sumy objętości poszczególnych kawałków drewna. Jednak posługiwanie się taką jednostką w przypadku drewna kominkowego jest niezwykle trudne, bowiem w jaki bowiem sposób wymierzyć i zsumować objętość wszystkich szczap drewna?

 

Zdecydowanie łatwiej posługiwać się w przypadku drewna kominkowego pojęciem metra przestrzennego nasypowego , skrótowo 1 mpn. Metr nasypowy to ilość drewna kominkowego jaką zdołamy wsypać do skrzyni o wymiarach 1m x 1m x 1m. W praktyce nie jest to zbyt pewny wskaźnik ze względu na zmienność pustych przestrzenii między polanami, zależnych od ich nasypowego ułożenia się.

 

Sprzedawanie drewna luzem, czyli właśnie w metrach nasypowych, to jeden z najczęstszych numerów na jakie dają się nabrać indywidualni odbiorcy. Gubią się wszyscy w niuansach przeliczeniowych i nie są w stanie ustalić tego, za co tak naprawdę płacą. Tymczasem kupując wspomniana wcześniej skrzynie drewna suchego ułożonego jesteśmy w lepszej sytuacji niż kupując drewno świeże luzem (płacąc za metr nasypowy) w porównywalnych cenach. Np. jeśli skrzynia 1mpu kosztuje 250 zł., zaś skrzynia drewna typu - luz tylko 200 zł. korzystając z poniższych przeliczników, wysypując ze skrzyni 1mpu będziemy mięli 1,47 mpn. To znaczy, że przy cenie skrzyni 250 zł. 1 mpn kosztuje faktycznie jedynie 170zł. Z kolei kupując 1 mpn świeżego drewna, powinniśmy jeszcze dodać do ceny 10 %, ponieważ drewno w trakcie suszenia o tyle się skurczy i zamiast 1 mpn zostanie nam jedynie 0,9 mpn. Ostatecznie zamiast zapłacić za mpn 170zł, za suche drewno w skrzynce, kupując drewno luzem zapłaciliśmy faktycznie 220 zł i do tego za drewno w którym jest całe mnóstwo wody, którą koniecznie trzeba odprowadzić, a zatem wymaga dodatkowo właściwego składowania.

 

PORÓWNANIE

Drewno suche  ułożone w pryzme o rozmiarach 1m x 1m x 1m

Drewno suche luzem ułożone w pryzme o rozmiarach 1m x 1m x 1m

 

1mpU = 1,47mpN = 250 zł.

1mpN = 0,68mpU = 170 zł.

 

1mpN = 200 zł.

1mpN = 0,68 mpU = 136 zł

1mpU = 294,11 zł. (1,47 x 200)

ZAPŁACIMY MNIEJ O 25% ZA 1MPN

ZAPŁACIMY MNIEJ O 47% ZA 1MPU

ZAPŁACIMY WIECEJ O 25% ZA 1MPN

ZAPŁACIMY WIECEJ O 47% ZA 1MPU

 

DOPIERO KUPUJĄC 1MPU ZA 294,11 ZŁ. RÓWMAMY SIĘ Z KOSZTAMI 1MPU ZAKUPIONEGO LUZEM.

 

Najbardziej praktycznym wskaźnikiem objętości, nawiązującym do naturalnego sposobu pakowania drewna kominkowego jest ilość drewna równomiernie pociętego, połupanego i ułożonego w metrowej skrzyni. Skrótowo oznaczę te jednostkę jako mpu, czyli metr przestrzenny drewna ułożonego. Przyjmuje sie tu standardową długość drewna w przedziale 32-33cm i średnice szczap 8-15cm. W końcu to najczęściej w skrzyniach kupujemy drewno i ładując je na tira

 

Wydaje się, że z wielu czysto praktycznych względów warto przyjąć dla porównania gęstości drewna kominkowego za jednostkę właśnie masę drewna jaką jesteśmy w stanie ułożyć w metrowej skrzyni, czyli kg/mpu Można, w pewnym przybliżeniu, ująć przeliczeniowe zależności między ilością drewna w tych trzech miarach objętości drewna kominkowego: metrem sześciennym, metrem przestrzennym drewna ułożonego i metrem przestrzenym nasypowym. Może to się nam przydać w planowaniu zakupu, porównaniu cen drewna.

1m3 =1,43 mpu = 2,1 mpn

1mpn = 0,68 mpu = 0,48 m3

1mpu = 0,7 m3 = 1,47 mpn

 

PARAMETRY  DREWNA

LP

 Gatunek drewna      

kg/mpu

kg/mpu

 l/mpu

GJ/mpu

w. 25%

 d.świeże

woda odpar.

wart.opał.

25%w.

1

 Śliwa

  576

 

 

  10,13

2

 Grab

  570

   700

    130

  10,00

3

 Akacja

  530

   627

      97

    9,15

 

 Jarzębina

  511

   700

    189

    8,98

5

 Grusza

  504

   750

    246

    8,86

6

 Buk

  490

   750

    260

    8,40

7

 Dąb

  470

   710

    250

    8,27

8

 Jesion

  470

   540

      90

    8,27

9

 Jabłoń

  468

   700

    232

    8,23

10

 Orzech

  460

   665

    205

    8,09

11

 Wiąz

  460

   595

    135

    8,09

12

 Klon

  447

   679

    232

    7,67

13

 Brzoza

  440

   595

    155

    7,92

14

 Wiśnia

  400

   630

    230

    7,03

15

 Modrzew

  396

   585

    189

    7,30

16

 Olcha

  370

   585

    215

    6,35

17

 Kasztan

  367

   630

    263

    6,30

18

 Daglezja

  367

   490

    127

    6,61

19

 Sosna

  353

   574

    221

    6,50

20

 Osika

  324

   567

    243

    5,70

21

 Świerk

  310

   560

    250

    5,84

22

 Topola

  309

   525

    216

    5,30

23

 Jodła

  300

   595

    295

    5,53

24

 Wierzba

  238

   610

    372

    4,01

gdzie: mpu - metr przestrzenny drewna ułożonego (kominkowego), w.25% - 25% wilgotność drewna, d.świeże - drewno niesezonowane, bezpośrednio po ścięciu, wod.odpar. - ilość wody jaką trzeba odparować z drewna świeżego, do optymalnego poziomu 25% wilgotności 1 mpu drewna (założyć trzeba okolo 10% skurcz drewna, a więc o te 10% więcej drewna trzeba wysuszyć i z niej też odparować wodę) war. opał - wartość opałowa 1mpu

Wartość opałowa na metr


sześcienny objętości magazynowej


Wielkość kawałków

drewno liściaste


(buk/dąb) [kWh/mp]

drewno iglaste


[kWh/mp]

polana i okrąglaki o średnicy pow. 14 cm


2200

1700

kije i okrąglaki o średnicy 7- 10 cm


1800

1400

gałęzie (4- 7 cm w pęczkach)


1300

1100

pocięte na krótkie kawałki, rozszczepione,nie ułożone drewno (w workach)


1200

1000

wióry z drewna


1000

800

 

Wartości opałowe na metr sześcienny objętości magazynowej wysuszonego na powietrzu drewna (zaokrąglone do 100kWh)

 

Emisje (mg/MJ)

Brykiet

Węgiel

Olej opałowy

GZ-50

CO2

0

104 000

78 000

52 000

CO

50

4 500

50

50

SO2

7

240

140

0

NO

43

70

40

40

Pyły

5

60

5

0

Emisja gazów ze spalania różnych paliw