KLIMATYZACJE

                    

DLA DOMU                                                                                                        DLA BIURA

 

Jesteśmy oficjalnymi dystrybutorami urządzeń klimatyzacyjnych firmy LG Electronics, Zibro, Gree.

 

SPRZEDAŻ I DOBÓR URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

PIERWSZE URUCHOMIENIE

MONTAŻ I WYMIANE URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

PRZEGLĄDY/KONSERWACJE

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

ODZYSK CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

ponadto:

  • Zakładanie kart urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego z grupy SZWO* (zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. O substancjach zubożających warstwę ozonową, art.6)
  • Dokonywanie obowiązkowych przeglądów urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego z grupy SZWO* (zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, art.7) i grupy fluorowanych gazów cieplarnianych (Rozporządzenie (we) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, art.3)
  • Dokonywanie obowiązkowego oznakowania urządzeń zawierających HCFC (Rozp.Min.Gosp. I Pracy z 16.08.2004r., Dz.U. 195, poz. 2007)

 

SZWO – substancja zubożająca warstwę ozonową (czynniki z grupy HCFC)

 

ZAPEWNIAMY

  • Montaż i serwis klimatyzatorów ściennych, podsufitowych, przypodłogowych, kasetonowych - split i multisplit oraz okiennych i kanałowych LG, Gree, Zibro
  • Bezpieczne dla środowiska procedury usuwania i odzysku freonu
  • Sporządzanie protokołów z przeglądów, napraw i montażu instalacji klimatyzacyjnych
  • Darmową wycenę kosztów inwestycyjnych
  • Optymalny dobór urządzeń na podstawie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń
  • Transport materiałów budowlanych
  • Instruktaż obsługi